השקעה בחקלאות, אנרגיה מתחדשת וESG

המונח Environment, Social & Governance) ESG), או(RI (Responsible Investments, "השקעות אחראיות", מייצג גישה לפיה בבחירת חברות שבהן בוחרות קרנות השקעה להשקיע באמצעות מניות, אגרות חוב או מתן אשראי ישיר נותנים דגש לא רק לפרמטרים פיננסיים ריאליים (תשואה, רמת סיכון, יציבות פיננסית) אלא גם להיבטי ממשל תאגידי, אחריות חברתית ואחריות סביבתית.

בשנים האחרונות, גוברת המודעות לחשיבות השמירה על הסביבה בה אנו חיים, ולשיקום נזקים שכבר נעשו, וזאת כדי לאפשר איכות חיים טובה, בהווה ובעתיד, למין האנושי על פני כדור הארץ. במסגרת מגמה כלל-עולמית זו, קמו הזדמנויות השקעה איכותיות אשר שמו להן למטרה למצוא פתרונות לאתגרים אלה.

דוגמה לפתרון לאתגרים אלה הוא השימוש באנרגיה מתחדשת. אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה המופקת ממקורות טבעיים: אור השמש (סולארית), רוח, מים (הידרואלקטרית) ואדמה (גיאותרמית). בניגוד למקורות האנרגיה ה"מסורתיים" – כגון דלק, נפט, פחם וגז – שהמלאי שלהם מוגבל, מקורות האנרגיה הטבעיים אינם מתכלים או מצטמצמים בעקבות השימוש בהם, והם אינם מזהמים את הסביבה.

להערכתנו, לתחום האנרגיה המתחדשת פוטנציאל השקעה עצום לאור האטרקטיביות של הפקת אנרגיה ממקורות טבעיים הודות לירידה בעלויות ועליה ביעילות ובתפוקה. לאור המודעות הגוברת לשמירה על הסביבה ועל נזקי האקלים של מקורות אנרגיה מזהמים, מדינות רבות שמו להן למטרה לאמץ את המעבר לאנרגיה מתחדשת וזאת לנוכח השינויים הקיצוניים במזג האוויר – שהם תוצר של שימוש מתמשך באנרגיות מזהמות. בשנים האחרונות, מדינות רבות כבר חוקקו חוקים ותקנות שמטרתם לעודד הפקת חשמל ממקורות מתחדשים ולצמצום הפקת החשמל ממקורות מזהמים כגון נפט.

היקף ההשקעות המתמקדות בסביבה, חברה וממשל (ESG) עומד על יותר מ-35 טריליון דולר בשנה. תעשיית האנרגיה המתחדשת עומדת על סכומים עצומים. רק ב-2019 סך ההשקעות העולמי באנרגיות מתחדשות הסתכם בכ-282 מיליארד דולר ועד שנת 2025 שווי השוק של התעשייה, שנאמד כיום בלמעלה מטריליון דולר, צפוי לצמוח לכ-1.5 טריליון דולר. בנוסף, מקורות אנרגיה מתחדשת צפויים יותר מלהכפיל את חלקם בתעשיית ייצור החשמל ולצמוח לכ-38% עד שנת 2050, על חשבון חלקם של שאר מקורות האנרגיה (שצפוי לרדת, למעט גז טבעי שחלקו צפוי להישאר ללא שינוי).

כחלק מאלטרנטיבות ההשקעה ב-GlobalNET, אנו מציעים גם תיק השקעות אחראיות, הפונה למשקיעים המחפשים השקעה בין עולם ההשקעות האלטרנטיביות לקיימות (sustainability).

GlobalNET מציעה ללקוחותיה השקעה בקרנות המשקיעות בחברות המספקות פתרונות לאתגרים אלה או חברות שנערכו באופן מיטבי לעולם המשתנה תוך הגדלת סיכוי והקטנת סיכון. ממחקרים שונים עולה כי בחברות אשר שמות דגש על נושא ה-ESG, סיכון ההשקעה נמוך יותר. מחקר שבדק את הנושא הראה שלחברות בעלות דירוגי ESG גבוהים יותר יש פחות סיכון שיטתי, קרי בטא נמוכה יותר.

יתרונות

פיזור. גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב.

נזילות. אפשרות למימוש מהיר.

עלות.  סיכון נמוך לצד הגדלת הסיכוי והכל בעלויות נמוכות.

גמישות. שינוי פשוט ומהיר של ההשקעות.

מינימום השקעה. מינימום כניסה נמוך יחסית, באופן שמאפשר למשקיע הפשוט להשתלב בהשקעות מהסוג הזה.

השקעה אחראית. ישנו ערך מוסף להשקעה בחברות שפועלות כדי לשפר את איכות החיים על פני הכדור.

הזדמנויות השקעה

  • חברות העוסקות בתחומי בריאות, תחבורה בטוחה ונקיה, מים, חקלאות חכמה, אנרגיה נקיה, טכנלוגיות סביבתיות, דיור בר-השגה, כלכלה חדשה ומחקר ופיתוח.
  • חברות הפועלות לחיסכון באנרגיה וצמצום השפעתן על הסביבה.
  • חברות עם תרומה חיובית לשוק התעסוקה העתידי ולשילוב אקטיבי של אנשים המודרים ממנו כיום.
  • חברות המתמקדות בחקלאות כאשר קיים יתרון מובהק לעבוד עם חוות חקלאיות מכיוון שהביקוש למזון הוא קשיח והבטוחות שהחקלאים נותנים כגון השווי של האדמה שבבעלותם מעניק מקדמי בטחון גבוהים לקרן. כל ההלוואות מגובות בנכסים (בדרך כלל מכונות, ציוד, כלי רכב, אדמות) יחד עם ערבויות אישיות והפקדות ראשוניות משמעותיות מלקוח הלווה.

דוגמא לפורטפוליו :


לשיחת ייעוץ חייגו: 073-316-4290

שירותים נוספים.