שמירה על הון בין דורי

 הדרך הבטוחה להעברה בין דורית

המצב הכלכלי בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט גורם לממשלת ישראל להגדיל את הגרעון התקציבי על מנת לממן את ההוצאות הכבדות שנגרמו כתוצאה מנגיף הקורונה.

בתחילת מאי התבצעה הנפקת האג"ח הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל בסכום כולל של 5 מיליארד דולר. המשמעות של הגדלת החוב היא שממשלת ישראל תצטרך להגדיל את הכנסותיה בשנים הקרובות באמצעות הטלות גזרות כלכליות.

על פי מביני דבר ישנה סבירות גבוהה שמס עיזבון או מס ירושה יוטל על האזרחים בשנים הקרובות. על מנת להכין את עצמינו לגזירות ולהימנע מתשלומי מס גדולים, יש לשים דגש על היבטי המעבר הבין דורי ויפה שעה אחת קודם.

לתכנון המעבר הבין דורי משמעויות רבות לעתיד המשפחה לדורות הבאים מעבר לפן הכלכלי. ראש משפחה אשר יסדיר היבט זה בזמן הקרוב יבטיח שילדיו, נכדיו ואף בני הנינים יזכו לחיים משפחתיים והרמוניים באחדות, עם בטחון כלכלי ושקט נפשי.

תכנון המעבר הבין דורי כולל מספר היבטים: פסיכולוגי, כלכלי, משפטי ותפעולי אותם אנו מביאים בשיטת עבודה סדורה שמובילה להסכמות וקבלת החלטות בתוך המשפחה. כל זאת בהוגנות, במקצועיות רבה, בנעימות ובנאמנות מוחלטת למשפחה.   

כחלק מתהליך המעבר הבין דורי ניתן להשתמש בשירותים הבאים:

1) הקמת נאמנויות למשפחות – הנאמנות מאפשרת ליוצר הנאמנות שליטה מלאה בנכסיו גם לאחר לכתו, בין אם לקבוע מנגנון של חלוקה ליורשים, גם כאלה שטרם נולדו, להחליט לתמוך במאן דהו אשר נזקק לכך ואף לדאוג למפעלי צדקה גם בחלוף שנים רבות לאחר לכתו.

נאמנות היא דרך מצוינת ליצור חוצץ בין הנכסים לבין הבעלות. מסך הברזל שבין הנכסים לנהנים מיטיב בשני מישורים עיקריים – הראשון, הוא במקרה של הפרדת רכוש בין בני זוג. נאמנות מאפשרת הפרדת רכוש שהקושי לערער עליה רב, היות, שהנכסים לא בבעלות מי מבני הזוג. מישור נוסף, הוא מישור ההגנה המשפטית. הנאמנות יוצרת ניתוק של הנכס מבעליו וכך מתאפשר להגן על נכסים מפני נושים וזו מהטעם שהנכסים אינם בבעלות אדם, אלא בבעלות נאמנות שהיא ישות משפטית נפרדת ועצמאית לחלוטין.

הקמתה של נאמנות יכולה להגן ממיסי עזבון (ירושה), ככל שיחול בישראל בעתיד, ואשר חל במדינות רבות בעולם כבר כעת. הנאמנות, מאיותה ישות משפטית נפרדת לחלוטין, אינה חייבת במס ירושה, שכן, הנאמנות אינה "נפטרת", אלא ממשיכה את חיה עד לחלוקת מלוא נכסיה, בהתאם להחלטת היוצר. בדרך זו, ניתן לבדל את נכסי היוצר שמועברים לנאמנות תוך הקטנת הסיכון למס ירושה עתידי.    

2) הקמת פוליסות חסכון ב- OFFSHORE – 

– מאפשר לבעל הפוליסה ויורשיו להנות מפטור מס במדינה שבה הפוליסה מוקמת. 

– בחירה עצמאית של הקצאת הנכסים בפוליסה כגון מניות, אג"ח והשקעות אלטרנטיביות. 

– ניתן להקים את הפוליסה במדינות רבות כגון ברמודה, גיברלטר, מלטה ומדינות נוספות.

– הפוליסה יושבת תחת ביטוח חיים ולכן יש הגנה מוחלטת על הכספים.

– מינוי מוטבים לפוליסה.

לשיחת ייעוץ חייגו: 073-316-4290

שירותים נוספים.